نماز در قرآن و حدیث(ترغیب به برپا داشتن)

قرآن:
«نماز برپا دارید، و زکات بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید
«و اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید و هم اوست که نزد وى محشور خواهید گردید
«پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز. پروردگارا، ودعاى مرا بپذیر.»
«همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز بر پا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده دستور مى دهند و از کارهاى ناپسند باز مى دارند و فرجام همه کارها از آنِ خداست
«اى کسانى که ایمان آورده اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید، باشد که رستگار شوید
«و نماز بر پا دارید و زکات بدهید و از پیامبر [ خدا ] پیروى کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید
«به سویش توبه کنید و از او پروا بدارید و نماز بر پا دارید و از مشرکان مباشید.»


1 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله
ـ در گفتارش به اسامه ـ : پیوسته نماز بخوان که آن برترین کار بندگان است. چون نماز سر دین و ستون و تارک آن است.

2 ـ ام سلمه: پایان بخش وصیّت پیامبر خدا، این بود: نماز را،نماز را و کنیزانتان . آن را تکرار کرد تا آنجا که زبانش سنگین و سخنش بریده بریده شد.

3 ـ انس: هرگاه پیامبر از رفتار مردى خوشش مى آمد، او را به نماز فرمان مى داد.

4 ـ امیر المومنین علیه السلام :
شما را به نماز سفارش مى کنم. آن است که ستون دین و نگهدارنده اسلام است. پس ، از آن غفلت نکنید.

5 ـ امام باقر علیه السّلام :
ابوذر مى گفت: اى طالب علم، نماز بخوان پیش از آن که فرصتهایت از دست برود.

6 ـ بکر بن محمّد الازدى: در پیش امام صادق علیه السّلام نشسته بودم که ابو بصیر از ایشان راجع به حورالعین پرسید و گفت: فدایت شوم، آنان از مخلوقات دنیایى اند یا از مخلوقات بهشتى؟ امام فرمود: تو را به این ها چه کار؟ بر نماز مواظبت کن . همانا آخرین چیزى که پیامبر اکرم بدان سفارش و ترغیب کرد، نماز بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید