از پشت درب بسته کسی آه می کشد


از پشت درب بسته کسی آه می کشد  

یوسف دوباره ناله ز یک چاه میکشد

در زیر پای هلهله ها این صدا ی کیست

این پای کوب دست فشانی برای کیست

از ظرف آب ریخته بر این زمین بپرس

از یک کنیز یا که از آن یا از این بپرس

زرد است از چه گندم روی دل رضا

بر باد رفته است چرا حاصل رضا

زلف مجعد پسرش را نگاه کن

آنگاه یاد یوسف غمگین چاه کن

ای کاش دست کاسه ی انگور می شکست

تا چهره ی جواد به زردی نمی نشست

ای کاش زهر قاتل و مسموم خویش بود

ای کاش کشته ی اثر شوم خویش بود

دیدند چند طایفه ای از کبوتران

با بال روی بام کسی سایه گستران

سروده ی رضا جعفری

 

پست های مرتبط با حضرت جواد علیه آلاف التحیة والثنا

دیگر اشعار در مدح اهل بیت علیهم السلام

/ 0 نظر / 13 بازدید