شهادت رییس مذهب

پست های قبلی که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام نوشته بودیم:

حضرت صادق مگر فرزند پیغمبر نبود                                                                     سجده طولانی امام صادق علیه السلام

جوانان شیفته فرمان امام صادق علیه السلام                                                       بخشندگی و جوانمردی امام صادق علیه السلام

 مداحی به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام

/ 0 نظر / 9 بازدید