برنامه تفریحی!!!!!!!

امام علی(ع) می‌فرمایند: «السرور یبسط‌النفس ویثیرالنشاط»

شادی باعث انبساط روح و ایجاد وجد و نشاط می‌شود.

امام رضا(ع): «اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا باعطائها ما تشتهی من الحلال و ما لا یثلم المروه و ما لا سرف فیه و استعینوا بذالک علی امور الدنیا»

از لذائذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید و خواهشهای دل را از راه‌های مشروع برآورید، مراقبت کنید که در این کار به مردانگی و شرافت شما آسیب نرسد و دچار اسراف و تند روی نشوید، تفریح و سر‌گرمی‌های لذت‌‌بخش شما را در اداره زندگی یاری می‌کند و با کمک آن بهتر در امور دنیوی خویش موفق خواهید شد.

حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه»

این دل‌ها ملول وخسته می‌شود، همان گونه که بدن‌ها ملول و خسته می‌شوند برای شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت آموز بجویید.

امام صادق(ع) در حدیثی که لشکریان عقل را در برابر لشکریان جهل قرارداده اند، می‌فرمایند: لشکر عقل75 است و لشکر جهل هم در مقابل ایشان، و سپس شادی، نشاط، خوشحال و بشاش بودن را لشکر عقل می‌شمارد که در پیامبران وجانشینان آنها و مومنین که دلشان را به ایمان آزموده، وجود دارد: «النشاط وضده الکسل، و الفرح وضده الحزن»در این روایت نشاط و فرح از لشکریان عقل و کسلی و حزن از لشکریان جهل به‌شمار آمده‌اند

/ 0 نظر / 4 بازدید