علی ولی الله

علی علیه‌السلام هادی امت
عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا المنذر وعلی هادی ـ و أشار بیده إلی علی و قال ـ: بک یهتدی المهتدون؛ من بیم‌دهنده‌ام و علی هدایت کننده ـ و با دستش به علی علیه‌السلام اشاره کرده، فرمودند: به واسطه تو هدایت‌شوندگان راه می‌یابند و هدایت می‌شوند.

 

ورود به شهر علم پیامبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله
عن علیّ علیه‌السلام و ابن عباس و جابر بن عبدالله: قال صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا مدینة العلم و علیّ بابُها، فَمَن أراد العلم فلیأت الباب؛ من شهر علمم و علی دروازه آن، پس هر کس طالب علم باشد از دروازه آن وارد شود.

 

یاد علی علیه‌السلام، عبادت
عن عایشة و ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ذکر علیّ عبادة؛ یادکردن از علی عبادت است.

 

حجت خدا بر بندگان
عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: أنا وعلی حجّة الله علی عباده؛ من و علی حجت خدا بر بندگانش می‌باشیم.

 

افتخار به علی علیه‌السلام
عن جابر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: إنَّ الله عزّوجلّ یباهی بعلیّ بن أبی طالب کّل یوم الملائکة المقرّبین حتی یقول: بخ بخ هنیئاً لک یا علی؛ خداوند با عزت و جلال هر روز بر فرشتگان مقربش به علی بن ابی‌طالب افتخار می‌کند. تا آنجا که می‌گوید: «به به! ای علی گوارا باد بر تو.»

 

جواز عبور از صراط
عن أبی بکر قال: سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول: لا یجوز أحدٌ الصِّراط إلّا مَنْ کَتَبَ لَه علی الجواز؛ احدی از پل صراط نمی‌گذرد جز کسی که از علی جواز عبور داشته باشد.

 

همراه با پیامبر در بهشت
عن عمر، قال: سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول لعلیّ: یا علیّ یَدک فی یدی تدخل معی الجَنَّة حیث أدخل؛ ای علی! روز قیامت در حالی که دست تو در دست من باشد وارد بهشت می‌شوی و من هر کجا که داخل شدم، وارد خواهی شد.

 

بهشت مشتاق دیدار امام علی علیه‌السلام
عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ثلاثة تشتاق إلیهم الجنّة: علیّ وعمّار و سلمان؛ بهشت در آرزوی دیدار سه تن به سر می‌برد: علی، عمار و سلمان.

 

حق امام علی علیه‌السلام بر عهده مسلمانان
عن جابر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حق علیّ بن ابیطالب علی هذه الاُمّة کحقّ الوالد علی ولده؛ حق علی بن ابی‌طالب بر مسلمانان چون حق پدر است بر فرزندش.

 

محبت امام علی علیه‌السلام، نابودکننده گناهان
عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبّ علیّ بن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب؛ دوستی علی بن ابی‌طالب گناهان را می‌خورد چنانچه آتش، هیزم را.

 

دوستی امام علی علیه‌السلام برائت از آتش
عن عمر بن خطاب: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبُّ علی براءةٌ مِنَ النار؛ محبت علی مایه دوری از آتش دوزخ است.

 

محبت امام علی علیه‌السلام عمل صالح است
عن معاذ بن جبل: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حبُّ علیّ بن ابیطالب حسنة لایضرّ معها سیّئةٌ، وبغضُه سیّئةٌ لاتنفع معها حسنة؛ محبت علی بن ابی‌طالب حسنه‌ای است که با وجود آن، گناه زیان نمی‌رساند، و دشمنی او گناهی است که با وجود آن، هیچ عمل نیکی سودی نمی‌بخشد.

 

کامروایان رستاخیز
عن أمّ سلمة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علی وشیعته هم الفائزون یومَ القیامة؛ علی و پیروانش در روز قیامت رستگاران‌اند.

 

مَحرَم اسرار پیامبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله
عن سلمان: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: صاحبُ سرّی علی بن أبی طالب؛ صاحب سرّ من علی بن ابی‌طالب است.

 

بهترین راستگویان (صدیق اعظم)
عن داودبن بلال بن أجنحة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: الصدّیقون ثلاثة: حبیبُ النجّار، وحزقیل مؤمن آل فرعون، وعلی بن أبی طالب، والثالث أفضلهم؛ صدیقین سه نفرند: حبیب نجار، حزقیل مؤمن آل فرعون، علی بن ابی‌طالب که از همه آنها با فضیلت‌تر است.

 

چون ستاره صبح می‌درخشد
عن أنس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علی بن أبی طالب یزهر فی الجنة ککوکب الصبح لأهل الدنیا؛ علی بن ابی‌طالب در بهشت می‌درخشد چنان که ستاره صبحگاهی بر اهل دنیا می‌درخشد.

 

علی علیه‌السلام درِ آمرزش الهی
عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ بن ابی‌طالب باب حطة، من دخل منه کان مؤمناً، و من خرج منه کان کافراً؛ علی بن ابی‌طالب باب حطه بنی اسرائیل است کسی که از آن در وارد شود مؤمن است و کسی که از او خارج گردد کافر است.

 

پیشوای اهل تقوا
عن عبدالله بن حکیم الجهنی: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: إنَّ الله عزوجل أوحی إلی فی علی ثلاثة أشیاء لیلة اُسری: إنّه سیّد المؤمنین، وإمام المتقین وقائد الغرّ المحجّلین؛ خداوندا! در مورد علی در شب معراج سه نکته را وحی فرمود: «این که او سید و سَرور مؤمنان و پیشوای پروا پیشگان و فرمانده سپید جبینان است.»

 

سهم علی از حکمت الهی
عن ابن مسعود: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: قُسِّمت الحکمة عشرة أجزاءٍ فأعطی علیّ تسعة وأعطی الناس جزءاً واحداً؛ حکمت به ده بخش تفسیم شده که نه جزء آن به علی اختصاص یافته است و یک بخش باقیمانده به بقیه مردم موهبت گردیده است.

 

علی علیه‌السلام و قرآن
عن أم سلمة، قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیٌّ مع القرآن، والقرآن مع علیّ، لایفترقان حتّی یردا علی الحوض؛ علی با قرآن است، و قرآن با علی است، و از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

 

معیار ایمان و نفاق
عن أبی‌ذر: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ بابُ علمی، ومبیّن لاُمّتی ما أرسلت به من بعدی. حبّه ایمانٌ، وبغضه نفاق، والنظر الیه رأفة ومودّته عبادة؛ علی دروازه دانش من است، و پس از من، تبیین‌کننده رسالتم (دین خدا) برای امتم خواهد بود؛ دوستی‌اش ایمان و دشمنی‌اش نفاق و دورویی است، و نگریستن به رخسارش از روی رأفت و مودت، عبادت است.

 

برتری ایمان علی علیه‌السلام بر هر ایمانی
عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لو أنَّ السماوات والأرض وضعتا فی کفّةٍ و ایمانُ‌ علیّ فی کفّة لرجح ایمانُ علیّ؛ اگرآسمان‌ها و زمین را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان علی را در کفه دیگر، بی‌شک ایمان علی از‌ آن سنگین‌تر خواهد بود.

 

عبادت بدون ولایت امیر مؤمنان علیه‌السلام اثری ندارد
عن علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لو أنَّ عبداً عَبَداللهَ مثل ما قام نوح فی قومه، وکان له مثل اُحد ذهباً فأنفقه فی سبیل الله، ومُدَّ فی عمره حتی یحجّ ألف عام علی قدمیه، ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوماً، ثمَّ لم یوالک یا علی، لم یشمَّ‌ رائحة الجنّة ولم یدخلها؛ هرگاه بنده‌ای خدا را به مدت عمر نوح که در میان قومش قیام کرد [نهصد و پنجاه سال] به عبادت خدا بپردازد، و به مقدار کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند، و بر فرض به قدری عمر کند تا بتواند با پای پیاده هزار سال حج به جا آورد، و بعد (دربهترین مکان) بین صفا و مروه به ناحق کشته شود، اما ولایت تو را قبول نداشته باشد بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد و داخل آن نمی‌شود.

 

اگر در دل همه، مهر علی علیه‌السلام بود
عن ابن عباس: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لو اجتمع الناس علی حبّ علی بن أبی طالب لما خلق الله عزّوجلّ النّار؛ اگر مردم بر محبت علی بن ابی‌طالب اتفاق داشتند خدای بزرگ، آتش دوزخ را نمی‌آفرید.

 

دشمن علی علیه‌السلام غیر مسلمان است
عن معاویة بن حیدة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: من مات و فی قلبه بغض علی بن أبی طالب فَلْیَمُتْ یهودیاً أو نصرانیّاً؛ هر که بدرود حیات گوید و در دلش دشمنی علی‌ بن‌ابی‌طالب باشد پس بایست یهودی یا نصرانی از دنیا رخت بربندد.

 

علی علیه‌السلام همانند سوره اخلاص است
عن حذیفة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: مَثَل علی بن أبی طالب فی الناس مثل«قل هو الله أحد» فی القرآن؛ مَثَل علی بن ابی طالب در میان مردم مَثَل «قل هو الله احد» در قرآن است.

 

بهترین انسان
عن حذیفة: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: علیّ خیر البشر فمن أبی فقد کفر؛ علی، برترین انسان است؛ هر که نپذیرد، کافر است.

پست های مرتبط با امیرالمومنین علیه آلاف التحیة والثنا

/ 1 نظر / 18 بازدید
یوسف

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم یا علی .....