ثواب الاعمال13

ثواب خشک کردن آب وضو با حوله و ترک آن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که وضو بگیرد و با حوله اعضاى وضو را خشک کند، یک حسنه براى او نوشته مى شود و کسى که وضو بگیرد و صبر کند تا دست و رویش خود خشک شوند، سى حسنه براى او نوشته مى شود.

ثواب تجدید وضو
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که براى غیر نماز وضوى خود را تجدید کند، خداوند هم بدون استغفار توبه او را تجدید مى کند.

ثواب مسواک کردن
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: مسواک کردن دوازده خاصیت دارد: سنت پیغمبر است ، پاک کننده دهان و روشن کننده چشم است ، خداوند را راضى مى کند؛ دندانها را سفید مى کند؛ از فاسد شدن دندان جلوگیرى مى کند؛ لثه را محکم مى کند؛ میل غذا مى آورد، بلغم را از بین مى برد؛ حافظه را افزایش مى دهد؛ حسنه را دو برابر مى کند و فرشتگان از آن خوشحال مى شوند.
2. امام باقر علیه السلام فرمودند: مسواک کردن بلغم را از بین برده و عقل را زیاد میکند.

ثواب با وضو خوابیدن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که با وضو به رختخواب برود، در حالى میخوابد که رختخواب او عبادتگاه اوست .

ثواب مضمضه و استنشاق زیاد
امام صادق علیه السلام فرمودند: زیاد مضمضه و استنشاق کنید، چون باعث آمرزش شما و رمیدن شیطان مى شود.

ثواب شستن سر با خطمى
امام صادق علیه السلام فرمودند: شستن سر با خطمى ، فقر را از بین برده ، روزى را افزایش مى دهد و تعویذ (جلوگیرى امراض و بلاها) است .

ثواب شستن سر با سدر
امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله سرش را با سدر میشستند مى فرمودند: سرهایتان را با برگ سدر بشویید؛ زیرا تمام فرشتگان مقرب و همه پیامبرانى که آمده اند، آن را تقدیس کرده اند.
کسى که سرش را با سدر بشوید، خداوند هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور مى کند، و کسى که خداوند وسوسه شیطان را هفتاد روز از او دور کند، گناه نمى کند و کسى که گناه نکند، به بهشت مى رود.

 

بقیه احادیث

/ 0 نظر / 10 بازدید