ثواب الاعمال 11

ثواب گفتن لا اله الا الله
1. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى عزوجل به موسى بن عمران فرمودند: اى موسى ! به راستى که آسمانها و ساکنان آنها که نزد من هستند و زمینهاى هفتگانه را در یک کفه گذاشته و لا اله الا الله را در کفه دیگرى بگذارند، لا اله الا الله سنگین تر از آنها خواهد بود.
2. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند؛ دو چیز عامل دو چیز است : کسى که بمیرد در حالى که گواهى مى دهد که خدایى جز خداى یگانه نیست ، وارد بهشت مى شود و کسى که بمیرد در حالى که شریکى براى خداوند مى داند، وارد جهنم مى شود.
3. امام محمد باقر علیه السلام فرمود که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هر چیزى هموزنى دارد، مگر خداوند و لا اله الا الله که هموزنى ندارند و هر قطره اشکى بر صورت او جارى شود، هیچ گاه فقر و خوارى را نخواهد دید.
4. امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده مسلمانى نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که بالا رفته و هر سقفى را مى شکافد و به هیچ کدام از گناهان او بر نمى خورد، مگر این که آن را پاک مى کند تا این که به خوبیهایى همانند خود برسد و بایستد.
5. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: مومنى نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که گناهان کارنامه اش پاک شده و این عمل در کنار خوبیهاى همانند خود قرار مى گیرد.
ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که وقت رفتن به رختخواب صدبار لا اله الا الله بگوید، خداوند خانه اى در بهشت براى او مى سازد و کسى که هنگام رفتن به رختخواب صدبار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى ریزد، همانگونه که برگ درخت مى ریزد.

ثواب گفتن لا اله الا الله با شرایط آن
وقتى که امام رضا علیه السلام به نیشابور رسید، به هنگام حرکت به طرف مامون ، محدثان اطراف او را گرفته و گفتند: فرزند رسول خدا! از پیش ما مى روى و حدیثى نمى فرمایى که از آن استفاده کنیم !
حضرت که در کجاوه نشسته بودند، سر خود را از کجاوه بیرون آورده و فرمودند: از پدرم موسى بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم جعفر بن محمد صلى الله علیه و آله شنیدم که فرمودند از پدرم محمد بن على علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم على بن الحسین علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم حسین بن على علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم امیرالمؤ منین على بن ابیطالب علیه السلام شنیدم که فرمودند از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم که فرمودند: شنیدم که جبرییل گفت : از خداى عزوجل شنیدم که فرمودند: لا اله الا الله پناهگاه من است ؛ کسى که وارد پناهگاه من شود، از عذاب من ایمن است .
ثواب پذیرفته شدن گواهى به لا اله الا الله
روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله در حالى که در میان عده اى از یاران خود که على بن ابیطالب علیه السلام نیز یکى از آنان بود نشسته بود، فرمودند: کسى که بگوید لا اله الا الله وارد بهشت مى شود.
دو نفر از یاران او گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: گواهى به لا اله الا الله فقط از این (على بن ابیطالب ) و شیعیانش که پروردگار از آنان پیمان گرفته است ، پذیرفته است .
آن دو نفر دوباره گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله .
در این هنگام رسول خدا صلى الله علیه و آله دستش را بر سر على گذاشته و فرمودند: نشانه آن ( پیروى از على بن ابیطالب علیه السلام ) این است که پیمان او را نشکنید؛ در جایگاه او ننشینید و سخن او را تکذیب نکنید.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
fingsh

قال الرضا(ع) : کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشروطها و انا من شروطها