جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

نماز در قرآن و حدیث(مواظبت بر وقت)
نویسنده : fingsh - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۳
 

 ـ سعد بن ابى وقّاص: از پیامبر ، درباره آیه «آنان که در نمازشان سهل انگارند» پرسیدم. فرمود: آنان، کسانیند که نماز را از وقتش به تأخیر مى اندازند.

2 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هر کس نمازش را عمداً ترک کند، دینش را نابود کرده است و هر کس در وقتش نخواند، در «ویل» داخل مى شود، و «ویل» درّه اى در جهنم است. همانگونه که خداوند متعال در سوره «أرأیت» فرمود: «پس ویل براى نمازگزاران است، آنان که از نمازشان غافلند».

3 ـ امام علىّ علیه السّلام :
هیچ عملى نزد خداوند، محبوبتر از نماز نیست. پس هیچ کار دنیایى شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد. که خداوند گروههایى را سرزنش کرد و فرمود : «آنان که از نمازشان غافلند» یعنى آنان غافل بوده ، به وقت نمازها بى اعتنایى مى کردند.

4 ـ امام باقر علیه السّلام
ـ درباره گفته خداوند جلّ جلاله : «و آنان که بر نمازهایشان مواظبت مى کنند» فرمود: مقصود همین نماز واجب است که هر کس آن در وقتش بخواند، حقش را بداند و کارى را بر آن مقدم ندارد، خداوند بى گناهیش را مى نویسد و عذابش نمى کند و هر کس در غیر وقتش بخواند، حق نماز را نداند وکارهاى دیگر را بر آن مقدم کند، سرانجامش با خداست، اگر خواست مى آمرزد و اگر خواست عذاب مى کند.

5 ـ امام صادق علیه السّلام :
در باره گفته خداى متعال: «خاضعانه براى خدا به پا خیزید» فرمود : یعنى توجه انسان به نمازش و مواظبت بر آن، تا چیزى او را از نماز به خود سرگرم و مشغول ندارد.

6 ـ عبدالله بن مسعود: از پیامبر خدا پرسیدم: کدام کار نزد خدا محبوبتر است؟ فرمود: نماز اول وقت.

7 ـ همچنین گفتم: اى پیامبر خدا! کدام کار به بهشت نزدیکتر است؟ فرمود: نماز اول وقت.

8 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
شفاعت من فرداى [ قیامت ] به کسى که نماز واجب را از وقتش به تأخیر اندازد، نمى رسد.

9 ـ بیشترین چیزى که بر امتم از آن ترسانم پس و پیش کردن نماز از وقت آن است.

10 ـ قطب راوندى: پیامبر خدا فرمود: هرگاه خداوند ، آفتى از آسمان فرو فرستد، حاملان قرآن و نگهبانان خورشید ـ یعنى نگهبانان وقت نمازهاـ و آباد کنندگان مساجد، از آن در امانند.

بقیه در ادامه مطلب


11 ـ امام صادق علیه السّلام : پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله داخل مسجد شد و گروهى از اصحابش هم در آن بودند. فرمود: مى دانید پروردگارتان به شما چه گفت؟ گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: پروردگارتان مى گوید: هر کس این نمازهاى پنجگانه واجب را در وقتش بخواند و بر آن ها مواظبت ورزد، مرا در روز قیامت مى بیند و عهدى پیش من دارد که به جهت آن، او را به بهشت مى برم. و هر کس آن ها را در وقتشان نخوانده و بر آن ها مواظبت نورزیده باشد ، سرانجامش با من است؛ اگر خواستم عذابش مى کنم و اگر خواستم او را مى آمرزم.

12 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هیچ بنده اى نیست مگر اینکه میان او و خداوند متعال عهدى است، تا آنگاه که با شناختش از حق نماز، آن را در وقتش برپا دارد یا بر کارهاى دیگر مقدم کند. پس اگر آن را از روى سبک شمردن حقش فرو گذارد و کارهاى دیگر را بر آن مقدم بدارد، خداوند از این عهد برائت مى جوید. سپس سرنوشتش با خداست؛ یا او را عذاب مى کند و یا مى آمرزد.

13 ـ ما روزگارى نگهبان شتران بودیم و اکنون نگهبان خورشید گشته ایم.

14 ـ
بندگان برگزیده خداوند، کسانى هستند که خورشید و ماه و ستاره ها و سایه ها را براى ذکر خداوند، نگاهبانى مى کنند.

15 ـ امام علىّ علیه السّلام :
پیروان ما، نگهبانان خورشید و ماه و ستارگانند.

16 ـ در وصیّتش هنگام وفاتش به امام حسن علیه السّلام فرمود:
پسرکم، تو را به نماز در وقتش سفارش مى کنم.

17 ـ بر [ خواندن ] نمازهاى پنجگانه در وقتشان مواظبت کنید، که نزد خداوند جلّ و عزّ، جایگاهى ویژه دارد.

18 ـ در نامه اش به محمّد بن ابى بکر فرمود : نماز را در وقت مقرّرش بخوان و براى آسوده شدن، آن را جلو و به جهت اشتغال به کارى، آن را به تأخیر مینداز و بدان که همه کارهایت تابع نمازت مى باشد.

19 ـ امام سجاد علیه السّلام
ـ در دعایش هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ـ : خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را در این ماه به اوقات نمازهاى پنجگانه آگاه کن؛ به اجزاء و شروطش که معین کرده اى و به واجباتش که مقرّر داشته اى و وظیفه هایى که واجب ساخته اى و وقتهایش که محدود نموده اى.

20 ـ
هر کس به وقتهاى نماز اهمیت دهد، از خوشیهاى دنیا، بهره کامل نمى گیرد.

21 ـ امام باقر علیه السّلام :
موسى هنگام گفتگو با خداوند چنین گفت: خداى من، پاداش آن کس که نماز را در وقتش خوانده و دنیا او را به خود مشغول نساخته است، چیست؟ خداوند فرمود: اى موسى، آنچه خواسته به او مى بخشم و بهشتم را بر او روا مى سازم.

22 ـ
هر شخص با ایمانى که بر نماز واجب مواظبت ورزد و آن ها را در وقتشان بخواند، از غافلان نخواهد بود[1].

23 ـ امام صادق علیه السّلام :
پیروان ما را در وقتهاى نماز بیازمایید، که مواظبت بر نمازشان چگونه است.

24 ـ
آن که حق را وصف مى کند [و خود را پیرو آن مى داند] با سه ویژگى شناخته مى شود: به یارانش نگریسته مى شود که کیانند؟ و به نمازش که چگونه است؟ و کى آن را مى خواند؟

25 ـ برادرانتان را با دو ویژگى بیازمایید، اگر هر دو ویژگى در آن ها بود [ چه بهتر ] و گر نه دورى گزینید، دورى گزینید، دورى گزینید: مواظبت بر نماز در وقت و نیکى به برادران در سختى و آسانى.

26 ـ امام صادق علیه السّلام
ـ از پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله در بیان کلام فرشته مرگ نقل شده است ـ : بدانید که براى ما بازگشتى دوباره و دوباره به سوى شما خواهد بود. پس مراقب باشید. در شرق و غرب خانه اى نیست جز اینکه به اهل آن در هر روز پنج نوبت مى نگرم و به کوچک و بزرگشان از خود آنان داناترم و اگر مى خواستم \پشه اى را قبض روح کنم، تا پروردگارم دستور ندهد نمى توانستم .
سپس پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله فرمود:
تنها در وقتهاى نماز به آن ها مى نگرد. پس اگر از مواظبت کنندگان بر نماز در وقت بود، به او شهادت (لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله) را تلقین مى کند و ابلیس را از او دور مى سازد.

27 ـ امام صادق علیه السّلام :
از خروس، پنج ویژگى را بیآموزید: مواظبتش بر وقتهاى نماز و ...

پانوشت

(1) گویا ناظر به آیه هاى «فویل للمصلین ، الذین هم عن صلاتهم ساهون» باشد.