جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

نماز در قرآن و حدیث(وقت های نماز)
نویسنده : fingsh - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱۳
 

قرآن:
«نماز را از زوال خورشید تا نیمه شب بر پا دار و نیز نماز صبح را که نماز صبح در حضور فرشتگان است.»

1 ـ زراره:
از امام باقر علیه السّلام ، نمازهایى را که خداى جلّ جلاله واجب کرده است، پرسیدم فرمود: پنج نماز در شبانه روز. گفتم: آیا در قرآن آن ها را نام برده، بیان کرده و وقتشان را معین نموده است؟ فرمود: آرى، خداوند متعال به پیامبرش فرمود : «نماز را از زوال خورشید تا نیمه شب بر پا دار» و دلوک همان زوال خورشید (هنگام ظهر) است و غسق اللیل یعنى نیمه شب. پس میان این دو وقت ، چهار نماز را نام برده ، بیان کرده و وقت آن ها را تعیین کرده است. سپس خداى تبارک و تعالى فرمود: «و نماز صبح که نماز صبح در حضور فرشتگان است». پس این هم پنجمین نماز . و خداوند متعال فرمود: «نماز را در دو طرف روز بر پا دار» و دو طرف روز، همان مغرب و صبح است و «نخستین ساعات شب» و آن نماز عشاى آخر است و فرمود : «بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید» و آن نماز ظهر است؛ نخستین نمازى که پیامبر خدا خواند و آن در میان روز و دو نمازى است که در روز خوانده مى شود: نماز صبح و نماز عصر.

2 ـ امام علىّ علیه السّلام
در نامه اش به محمّد بن ابى بکر: شخصى وقتهاى نماز را از پیامبر خدا پرسید. پیامبر پاسخ داد: «جبرییل نزد من آمد و وقت نماز ظهر(زوال خورشید) را به من نشان داد. پس آفتاب بر ابروى راستش بود و وقت [ نماز ] عصر را نشان داد. پس سایه هر چیز به اندازه خودش بود. و نماز مغرب را هنگام غروب خورشید خواند. سپس هنگامى که شفق ناپدید شد، نماز عشاء را گزارد و نماز صبح را در تاریکى پایان شب، در حالى که هنوز ستاره ها فراوان بودند، خواند؛ پس در این وقتها نماز بخوان و پیوسته با سنّت شناخته شده و در راهى روشن باش.

3 ـ امام صادق علیه السّلام :
هنگام [ نماز ] صبح ، از دمیدن سپیده است تا اینکه صبح، بیشتر آسمان را فرا بگیرد و سزاوار نیست عمداً از این وقت به تأخیر انداخت ، ولى آن وقتى است، براى کسى که سرگرم شده یا فراموش کرده و یا خواب مانده است.

4 ـ هنگامى که خورشید فرود مى آید، وقت(نماز)ظهر رسیده است تا اینکه به اندازه خواندن چهار رکعت نماز بگذرد. پس از آن، وقت مشترک نماز ظهر و عصر است تا به اندازه خواندن چهار رکعت نماز از خورشید بماند که در این هنگام، وقت نماز ظهر پایان مى پذیرد و وقت نماز عصر باقى مى ماند تا خورشید ناپدید شود .