جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

از غم فرقت زهرا دل حیدر سوزد
نویسنده : fingsh - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۸
 

از غم فرقت زهرا دل حیدر سوزد                      یا که در نه فلک از خیل ملک ، پر سوزد
اهرمن آتش کین زد به در خانه وحی                که هنوز عالمی از آتش آن در ، سوزد
از ستم سوخت در خانه زهرای بتول                 که از آن شعله کین ، قلب پیمبر سوزد
از فشار در و دیوار شکست آینه ای                   که دل اهل ولا تا صف محشر ، سوزد
خواست تا باغ فدک را بستاند ز عدو                 چه بگویم که چه شد خامه و دفتر سوزد
کرد پنهان ز علی پیرهن خونین را                    که از آن واقعه جان و دل حیدر سوزد
شرح خوناب پهلو ، نتوان کرد بیان                   دل از آن قصه ی پر غصه ، مکرر سوزد
رفت از دست علی فاطمه کز سوز غمش          روز و شب جان و دل حیدر صفدر سوزد
غسل داد و کفنش کرد علی ، در دل شب         که هنوز از محنش کاه چو اختر ، سوزد
از دل سوخته آهی کشد «آهی» زیرا                عالمی از غم صدیقه ی اطهر سوزد