جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

عقل کامل
نویسنده : fingsh - ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٧
 

ده ویژگی انسان عاقل

حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) نشانه خردمندان واقعی را به جامعه معرّفی می
نماید:

 لا یتمّ عقل امرءٍ مسلمٍ حتّی تکون فیه عشر خصالٍ

خرد مرد مسلمان کامل نمی شود مگر آنکه ده ویژگی در او باشد:

1ـ الخیر منه مأمول

 به نیکی او امید رود(و دست خیر او در جامعه مورد امید نیازمندان باشد).

2ـ و الشّرّ منه مأمونٌ

 از بدی او آسودگی باشد(و کسی از شرّ او بر خود بیم نداشته باشد).

3ـ یستکثر قلیل الخیر من غیره،

 و نیکی اندک دیگری را بسیار شمارد.

4ـ و یستقلّ کثیر الخیر من نفسه

و نیکی بسیار خویش را ناچیز داند.

5 ـ  لایسأم من طلب الحوائج الیه

 و از نیازخواهی (دیگران) نزد او دلگیر و خسته نمی شود.

6ـ و لا یملّ من طلب العلم طول دهره

 و از علم جویی در طول عمرش دلخسته نمی گردد.

7 ـ  الفقر فی اللّه احبّ الیه من الغنی

و تهدیستی در راه خدا را بیشتر از توانگری دوست می دارد.

8 ـ  والذّلّ فی اللّه احبّ الیه من العزّ فی عدوّه

و خواری (ظاهری) در راه خدا را از بزرگی درنزد دشمن خدا خوشتر دارد.

9ـ و الخمول اشهی الیه من الشّهرة

و گمنامی برای او رغبت انگیزتر از بلند آوازگی (و شهرت) است.

10 ـ ثمّ قال العاشرة و ما العاشرة، قیل له: ماهی؟ قال(ع): لایری احداً الّا
قال هو خیرٌ منّی واتقی

سپس حضرت فرمود: دهمی و چه (دانی) دهمی (چیست)؟ عرض شد به حضرت: دهمی چیست؟
فرمود: کسی را نبیند مگر آن که گوید: او از من بهتر و پارساتر است.

در ادامه آن حضرت فرمود:

إنّما النّاس رجلان: رجل خیر منه و أتقى و رجل شرّ منه و أدنى، فإذا لقى الّذى
شرّ منه و أدنى قال لعلّ خیر هذا باطن و هو خیر له و خیرى ظاهر و هو شرّ لی و
إذا راى الّذى هو خیر منه و أتقى تواضع له لیلحق به فإذا فعل ذلک فقد علا مجده و
طاب خیره و حسن ذکره و ساد أهل زمانه

 به راستی مردم دو دسته اند: بهتر و پارساتر از او ، و بدتر و پائین تر، پس
(خردمند) هرگاه مردی بدتر از خود را ملاقات کند می گوید: شاید نیکی و خوبی او
در درون و باطن اوست که این به سود اوست، ولی نیکی من آشکار است و (شاید) این
به زیان من است. و هرگاه بهتر و پارساتر از خویش را ببیند در برابرش فروتنی کند
تا همپای او گردد، پس چنانچه این گونه عمل کند بی گمان بزرگمندی اش فراز گیرد و
نیکی اش پاکیزه شود و یاد او نیک گردد و سرور مردم دوران خویش باشد.

نثار روح مطهرامام رضا  برای فرج حضرت مهدی صلوات