جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

چند حدیث در باره مرگ
نویسنده : fingsh - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
 

با توجه به بحث جلسه قبل و تکلیف جلسه بعد که تفکر در باره نقطه صفر بهره مندی(مرگ) هست، چند روایت از امیر المومنین (علیه السلام ) از کتاب غرر الحکم و درر الکلم در باره نزدیکی مرگ و اهمیت توجه به آن در زیر آمده، باشد که قبول افتد.

الموت الزم لکم من ظلّکم و املک بکم من انفسکم

مرگ از سایه شما به شما نزدیک تر و از خودتان به شما فرمانرواتر است.

اسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعی بکم

دعوت مرگ را به گوش های خود برسانید پیش ازآنکه  شما را بخوانند.

انّ ورائک طالبا حثیثا من الموت فلا تغفل

به راستی که پشت سر تو جوینده ای است شتابان و آن مرگ است.از آن غافل مباش.

انّما انتم کرکب وقوف لا یدرون متی بالمسیر یؤمرون

جز این نیست که شما همچون سوارانی هستید ایستاده، که نمیدانند چه زمانی به رفتن مأمور کرده اند.

عجبت لمن نسی الموت و هو یری من یموت

در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کرده با این که می بیند کسی را که میمیرد.

اقرب شئ الاجل

نزدیک ترین چیزها مرگ است.

اصدق شئ الاجل

درست ترین و راست ترین چیزها مرگ است.

اذا حضرت الآجال افتضحت الآمال

هنگامی که مرگ ها فرا رسند آرزو ها رسوا شوند.

افضل تحفۀ المومن الموت

برترین تحفه و هدیه مومن مرگ است.