جلسه 17

نفسی علی زفراتها محبوسة / یا لیتها خرجت مع الزفرات

نماز در قرآن و حدیث(حدود نماز)
نویسنده : fingsh - ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٤
 

1ـ امام علىّ علیه السّلام : حدود نماز چهار چیز است: شناخت وقت، رو به قبله بودن، رکوع و سجده و این ها، براى همه مردم عمومیت دارد؛ عالم باشند یا جاهل و نیز هر چه که به نماز مربوط است همچون افعال آن و اذان وو اقامه و غیر این ها. و چون خداوند دانست که بندگان نمى توانند حق همه این حدود را ادا کنند، تعدادى را واجب ساخت که همان چهار چیز است که ذکر شد و آنچه در آن چهار چیز از قرائت و دعا و تسبیح و تکبیر و اذان و اقامه و شبیه این هاست، سنّتى موکّد قرار داد. هر کس آن ها را دوست دارد، به نیکویى انجام مى دهد؛ این بیان حدود نماز است.

2 ـ زراره: از امام باقر علیه السّلام پرسیدم حدود بزرگ نماز کدامند؟ فرمود: هفت چیزند: وضوء، وقت، قبله، تکبیر آغازین ، رکوع، سجده و دعا.

3 ـ امام صادق علیه السّلام :
نماز، چهار هزار حدّ دارد.

4 ـ کراجکى از امام صادق علیه السّلام ـ در پاسخ شخصى که از نماز و حدودش پرسیده بود ـ : نماز چهار هزار حدّ دارد که از تو بازخواست نمى کنند. آن شخص گفت: از آنچه ترک کردنش روا نیست و نماز بدون آن کامل نمى شود، مرا آگاه کن. پس امام صادق علیه السّلام فرمود: نماز کامل نمى شود مگر براى کسى که طهارتى کامل و همتى بلند دارد، بى وسوسه و انحراف. آن که شناخت پس ایستاد ، اطمینان کرد پس استوار گشت. او میان امید و ناامیدى و شکیبایى و بى تابى ایستاده گویى نویدش آماده و بیمش واقع گشته است. دارایى اش را بخشیده و به هدفش اندیشیده در راه خدا خون داده و از امر بى دلیل و برهان، کناره گزیده است. خود را به خاک افکنده و خوار مى شمارد، رشته هاى توجه [ به غیر ] را مى گسلد ، به کسى یارى مى رساند که قصدش کرده و به سویش شتافته و یاریش را طلبیده است. پس اگر چنین کرد، همان نمازى است که بدان امر و از آن آگاه شده است و این نماز است که از کار زشت و ناپسند باز مى دارد.

5 ـ امام رضا علیه السّلام : نماز، چهار هزار در دارد.

احادیث از کتاب صلاة گزیده میزان الحکمه